EK típusvizsgálat és tanúsítás menete

Egyéni védőeszközök EK típusvizsgálati eljárása

Egy egyéni védőeszköz EK típusvizsgálatát a kérelem (védőruha (K1, K2-a) vagy védőkesztyű (K1, K2-b) kitöltésével és benyújtásával lehet elindítani. Az EK típusvizsgálat elvégzését és az EK típustanúsítvány kiadását az egyéni védőeszköz gyártója, vagy annak az EU területén letelepedett meghatalmazott képviselője kérelmezheti.

A kérelemhez legalább a következőket kell mellékelni:

  • műszaki dokumentáció az egyéni védőeszközről;
  • gyártó által kiadott tájékoztató;
  • mintadarab.

Mellékelhetők továbbá a kérelemhez:

  • az alapanyag(ok) és a kellékek megfelelőségét igazoló vizsgálati jegyzőkönyv(ek);
  • tanúsítvány(ok) (pl. OEKO-TEX ® tanúsítvány);
  • egyéb, a kérelmező által szükségesnek ítélt iratok.

Ha a kérelmező nem tudja, hogy a védőeszköz a szabvány(ok) szerint milyen teljesítmény szintekbe (osztályokba) sorolható, így nem tudja kitölteni a kérelem K2-es lapját, elővizsgálatot kérhet.
Ebben az esetben a K1-es lapon az elővizsgálat kérését kell megjelölni, a K2-es lapon pedig + jellel jelölni azokat a szabvány(ok)at és az(ok)on belül a jellemzőket, amelyekre az elővizsgálatot  el kell végezni.
Elővizsgálat kérelmezése esetén nem kötelező a műszaki dokumentáció és a tájékoztató csatolása, de javasoljuk ezt megtenni, mert ebben az esetben, tájékoztatni tudjuk a kérelmezőt a dokumentáció esetleges hiányosságairól is.
Tisztítható védőeszközök (kesztyű, ruha) esetén egyes vizsgálatokat el kell végezni eredeti és tisztított (pl. mosott) védőeszközön is. Tisztítható védőeszköz esetén kérjük megadni a tisztítás módját és megengedett maximális számát.

Eljárás menete:

Az elővizsgálat eredményeiről vizsgálati jegyzőkönyv készül, ami alapján a kérelmező be tudja nyújtani az EK típusvizsgálati kérelmet. Az elvégzett vizsgálatokat természetesen nem kell ismételten elvégezni, a vizsgálati jegyzőkönyv felhasználható az EK típusvizsgálat során. Az EK típusvizsgálatra vagy az elővizsgálatra vonatkozó kérelem benyújtása után megadjuk árajánlatunkat, és a vizsgálathoz szükséges minta mennyiségét. Az árajánlat visszaigazolása és a vizsgálati minták beérkezése után megkezdjük a vizsgálatot.EK típusvizsgálat kérelmezése esetén egy, a tanúsítási eljárás lefolytatására vonatkozó szerződés megkötésére is sor kerül a kérelmező és az INNOVATEXT között.

A védőeszköz megfelelősége esetén az INNOVATEXT Terméktanúsítóhelye kiadja az EK típustanúsítványt, ami 5 évig érvényes.

Az EK típusvizsgálat során az INNOVATEXT közvetített szolgáltatást is igénybe vehet (pl. más laboratóriumtól megrendelt vizsgálatokat).