EVE új kijelölési terület és felülvizsgálat - Kijelölt szervezetek kijelölést követő felülvizsgálata

2022/03/29

Magyarországon az egyéni védőeszközök megfelelőség értékelése az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/425 rendelete és a magyar jogrendbe bevezető 30/2018. (II. 28.) és a 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendeletek szerint szabályozott. Mindhárom dokumentum egyértelművé teszi azon szervezetek kötelezettségeit, melyek EU-típusvizsgálatot és ellenőrzési tevékenységet végezhetnek, mint bejelentett (Notifikált) szervezetek.

Az EU-típusvizsgálatot és az ellenőrzést végző független szervezeteket kérelmük alapján minden tagországban egy hatóság jelöli ki és jelenti be a Bizottságnak és a többi tagállamnak. A megfelelőségértékelési tevékenységeket engedélyező kijelölő hatóság (ITM) évente felülvizsgálja a kijelölés feltételeinek való megfelelőséget. A felülvizsgálat kiterjed az esetleges változások/változtatások bejelentésére is, így akár az új szabványok szerinti megfelelőségértékelésre.

A 2021-es év ellenőrzése alkalmával beterjesztésre, majd idén márciusban engedélyezésre került az alábbi új terület:

  • feszültség alatti munkavégzés során használt vezetőképes védőruházat, fejvédő eszköz és kézvédő eszköz (B modul szerinti EU-típusvizsgálat és C2 modul szerinti Ellenőrzés)

Az MSZ EN 60895:2004 szabvány szerint vizsgált és tanúsított védőöltözeteket olyan szakképzett dolgozók viselnek feszültség alatt végzett munka során, ahol a rendszer névleges feszültségre vonatkozó feszültség esetén legfeljebb 800 kV, egyenfeszültség esetén legfeljebb ±600 kV.

A speciális területhez tartozó vizsgálatok egy részét a Terméktanúsító és az Ellenőrző szervezetünk (NB. 1523) közreműködővel (alvállalkozó) végezteti, így a BME Nagyfeszültségű Laboratóriumában (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségű Laboratórium) készülnek a lángállósági, villamos ellenállás mérésének vizsgálatai, az áramvezetési képesség és az ernyőzés hatékonyságának vizsgálatai.