OEKO-TEX®: új előírások 2019

2019/01/02

2019-ben az OEKO-TEX® Szövetség célja továbbra is a fogyasztók védelme és a fenntarthatóság támogatása a textil és bőr teljes gyártási folyamatán keresztül; így az OEKO-TEX® termékportfóliójának már meglévő irányelvei év elején ismét kiegészítésre kerültek. Az új előírások egy három hónapos átmeneti időszak után, 2019 április 1-jén fognak életbe lépni. A következőkben egy alapozó áttekintést olvashatnak néhány fontos változtatásról.

OEKO-TEX® már megfelel a REACH (a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló) XVII. mellékletének CMR (rákkeltő, mutagén vagy reprodukciós képességet károsító) anyagokra vonatkozó új rendeletének.

Az STANDARD 100 by OEKO-TEX® és a LEATHER STANDARD by OEKO-TEX® már a benzolról és négy aminsóról, valamint a hozzájuk tartozó határértékekről is rendelkezik. A kinolin jelenléte, melyet az OEKO-TEX® már 2018 óta megfigyelés alatt tart, mostantól szintén határértékhez kötött.

A határérték-követelmények „szabványosítása” során a „<” követelmény már majdnem az összes határértékre vonatkozik.

Már több, mint 25 éve az OEKO-TEX® stratégiája szerint nem a jogszabályokra vár, hanem úttörőként proaktív szerepet vállal a fogyasztóvédelem területén. A fentebb említett változtatások kivitelezésének eredményeképp a STANDARD 100 és a LEATHER STANDARD tanúsítványok már megfelelnek a REACH XVII. mellékletének CMR rendelet (EU Bizottsági Rendelet 2018/1513) követelményeinek. Míg a 33 rákkeltő, mutagén vagy reprodukciós képességet károsító anyag jelenlétét szabályozó rendelet csak 2020 november 1-től lép hatályba, az OEKO-TEX® már jóval előrébb jár; továbbá számos egyéb, fogyasztók védelmére szolgáló paramétert biztosít.

 

További kiegészítések a határértékek jegyzékéhez

A határértékek listája több különös aggodalomra okot adó anyaggal bővült: ezek a sziloxánok, illetve a diazén-1,2-dikarboxamid (ADCA). Továbbá készült egy követelmény a szabad (extrahálható) bárium- és a szeléntartalomra vonatkozóan is.

A STANDARD 100 by OEKO-TEX® 6. mellékletében számos határérték szigorításra került. Ez vonatkozik a ftalátokra (lágyítók), alkil-fenolokra és alkil-fenol-etoxilátokra, valamint a perfluor- és polifluor-tartalmú vegyületekre. A textíliákban található maradványanyagokra vonatkozó szigorúbb követelmények összességében kisebb dolgozói, fogyasztói és környezeti terhelést fognak eredményezni.

 

Megfigyelés alatt a glifozátok

2019-ben két új termékcsoport kerül megfigyelés alá: a glifozátok és sóik, illetve a rákkeltő N-nitrozaminok és N-nitrozálható anyagok.

Különösen a glifozát-termékek - melyek mennyiségileg a gyomirtók legfontosabb alkotórészei - keltették fel a média figyelmét 2017-ben és 2018-ban, és világszerte erőteljes, ellentmondásos vitákat eredményeztek. 2017 végén az EU ideiglenesen, 5 évre engedélyezte a glifozátok használatát – fogyasztói csoportok és környezetvédők heves tiltakozása közepette. A „Megfigyelés alatt”-művelettel, az OEKO-TEX® Szövetség most tüzetesebben veszi szemügyre ezt az anyagcsoportot az érintett textíliákban, és részletesen elemzi a helyzetet.  

 

Bővített termékkínálat a fenntartható gyártási körülményekért

A STeP tanúsítás alkalmazási köre a bőrgyártással foglalkozó létesítményekkel bővül 2019-ben. Az integráció során a tanúsítvány neve is változik: „Sustainable Textile Production” (Fenntartható textilgyártás) helyett mostantól „Sustainable Textile and Leather Production” (Fenntartható textil- és bőrgyártás) lesz – a termék mozaikszava az eddigieknek megfelelően STeP marad.

 

Forrás: https://www.oeko-tex.com/en/ot_press/newsroom_1/pressdetailpage_182848.h...