Új online CSR kockázatkiértékelő eszköz a textilipari kkv-k számára

2019/07/10
Az Európai Textil Szövetség (EURATEX) és annak európai szociális partnere, az industriAll Trade Union a SPIN 360 közreműködésével 2013 óta dolgozik egy akció-terven a textil- és ruházati szektor vállalati társadalmi felelősségvállalásának elősegítése érdekében. Az Európai Bizottság által finanszírozott projektben kifejlesztettek egy olyan online platformot, amely kifejezetten az iparági CSR-kockázatértékelésben és -kezelésben nyújt gyakorlati segítséget.
 
A ResponsibleSupplyChain.eu/textile egy központi adatbázis ágazatspecifikus információkkal a textil és ruházati ipar számára. Az oldalon található az első, a textil és ruházati szektorra specializálódott eszköz a CSR (vállalati társadalmi felelősségvállalás) kockázatok kezeléséhez. Ennek feladata a társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos kockázatok azonosítása és kezelése a teljes textil és ruházati beszállítói láncon keresztül, kifejezetten KKV-kra specializálódva.
 
Miért van rá szükség?
Az oldalt egyértelmű ágazati szükségletekre válaszolva fejlesztették, melynek segítségével hatékonyan kezelhetővé válik ez a fontos és komplex téma.
A vállalati társadalmi felelősségvállalás és a fenntarthatóság a globális feldolgozóipar – és azon belül a textil-ruházati szektor egyre növekvő fontosságú problémái. Ez a jövőben sem lesz másképpen. A cégeknek felelősen kell cselekedniük - ez a vállalati társadalmi felelősségvállalás valódi jelentése. A felelősségvállalás és felelősségteljes cselekvés kifizetődő - jót tesz a vállalkozásnak.
A zömében kis- és középvállalkozásokból álló euró-pai textil- és ruházati szektor innovatív utakat keres, hogy megfeleljen az egyre több követelményt támasztó ügyfeleknek és jogalkotóknak. A CSR-re vonatkozó cím-kék és tanúsítási rendszerek gyorsan szaporodnak, és ez megnehezíti a cégek számára a tájékozódást.
 
A platform használata mellett szól az is, hogy a CSR-elveknek történő megfelelés egyre nagyobb jelentőséggel bír az utóbbi években, és a növekvő figyelem hatására az ügyfelek és kiskereskedők is egyre több elvárással rendelkeznek a témában. Ez az eszköz segít számukra is bizonyítani, hogy a cég tudatosan dolgozik CSR-stratégiájának fejlesztésén. Az észlelt problémás területek orvoslására az eszköz azonnal javaslatokat kínál, melyek az ISO 26000 szabvánnyal is összhangban vannak.
 
Mit tesz lehetővé az eszköz?
• felbecsüli a jelenlegi CSR-kockázati szintjét akár a teljes vállalatra, akár csak egy-egy termékre vagy beszállítóra vonatkoztatva
• priorizálja a kockázatkezelési beavatkozásokat,
• segít megtervezni és irányítani a mérséklő intéz-kedéseket,
• javaslatokat és gyakorlati iránymutatásokat biztosít az intézkedések végrehajtásához,
• segít a beavatkozások eredményeinek értékelésé-ben,
• irányt mutat a folyamatos fejlődéshez,
• tárolóhelyet biztosít a vállalat CSR-dokumentumaihoz.
 
Miben segít az eszköz?
Javítja az ellátási láncok teljesítményét a válla-lati társadalmi felelősséggel kapcsolatos kérdések keze-lésével.
A ResponsibleSupplyChain.eu a jó gyakorlatok adoptálását segíti elő a világszerte megtalálható ellátási láncokon belül, az ISO 26000 által inspirált alapelvek szem előtt tartásával. Ezek az emberi jogok, a munkaügyi- és tisztességes működési gyakorlatok, a környezetvédelem és a fogyasztókat érintő kérdések.
Az eszköz összhangban van a legfontosabb CSR-szabványokkal; fejlesztése során figyelembe vették azo-kat a kockázatcsökkentő hatásokat, melyek a cégek által a textil- és ruházati ágazatban leginkább releváns CSR-tanúsítványokhoz kapcsolódnak.
 
A CSR kockázatok csökkentését számos szervezet is elősegíti, mint pl. az OEKO-TEX®, a GOTS (Global Organic Textile Standard), illetve a Fairtrade International.
A platform használatáról az érdeklődő magyar cégek számára a Magyar Könnyűipari Szövetség és a Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület ad felvilágosítást.
Az online kiértékelő eszköz a projekt zárását követően is elérhető lesz. Az MKSZ illetve a TMTE tagjai ezt a lehetőséget kedvezményesen vehetik igénybe.
 
További információ a konnyuipariszovetseg@gmail.com címen kérhető.