Egyéni védőruházat és védőeszköz

Az egyéni védőeszközök a legkülönbözőbb területeken kerülnek felhasználásra, így számos minőségi követelménynek és funkcionális elvárásnak kell eleget tenniük. A védőruha (egyéni védőeszköz) és a munkaruha juttatásának szabályozásáról a munkáltatók részére kiadott hatósági tájékoztató itt olvasható.

Az egyéni védőeszközökre (EVE) vonatkozó 2016/425* EU rendelet meghatározza azokat az alapvető biztonsági követelményeket, amelyeknek az EVE meg kell, hogy feleljen a felhasználók egészségvédelmének és biztonságának biztosítása érdekében. Az ilyen védőeszközök csak CE megfelelőségi jellel kerülhetnek forgalomba, és az irányelvben megfogalmazott követelményeknek meg kell felelniük.

A kijelölt és bejelentett (notifikált) Tanúsító Szervezetünk egyéni védőeszközök, ezen belül védőruhák, kar- és kézvédő eszközök EU típusvizsgálatát és EU típustanúsítvány kiadását végzi.

A kijelölt és bejelentett (notifikált) Ellenőrző Szervezetünk III. kategóriájú egyéni védőeszközök, ezen belül védőruhák, kar- és kézvédő eszközök ellenőrzését végzi a 2016/425 EU rendelet VII melléklet (C2 modul) szerint.

Azonosítási szám: 1523

Az 89/686/EGK Irányelvet 2018 április 21-től az Európai Parlament és a Tanács (EU)  2016/425 rendelete váltotta fel.

Az INNOVATEXT független félként gyártók, közbeszerzést kiíró cégek számára egyaránt kínálja szolgáltatásainak széles skáláját. A Hohenstein csoport tagjaként további szolgáltatásokat is tudunk nyújtani a védőfunkciók megfelelőségének értékelésére, mint például a káros UV sugárzás elleni védőfaktor, lánggal szembeni védelem, szennytaszító vagy antibakteriális tulajdonságok vizsgálata. Ha a bevizsgált termékek kielégítik a követelményeket, akkor ügyfeleink marketing célokra felhasználhatják termékeken a Hohenstein Quality Label-t.

A Hohenstein Quality Label használatának feltételei külön szerződéses megállapodásban kerülnek rögzítésre.